PMO Services

Een Project Management Office (afgekort: PMO) is een groep of afdeling binnen een bedrijf die als functie heeft om normen voor de uitvoering van projecten op te stellen en te handhaven. De mate waarin een PMO zich bemoeit met de uitvoering van een portfolio van projecten kan verschillen van ondersteunend tot directief. We zien PMO’s bijvoorbeeld bij bedrijven die doorlopend IT-projecten uitvoeren. Een PMO kan echter ook een meer tijdelijk karakter hebben, bijvoorbeeld na een adviestraject van strategic consultants. Een dergelijk traject heeft vaak als resultaat een aantal projecten om bedrijfsprocessen te verbeteren of te herstructureren. Het is deze laatste context die in het kader van de dienstverlening van Carolus Services wordt bedoeld. Het PMO is dan leidend in de realisatie van de verschillende projecten. De leden van het PMO komen voort uit verschillende disciplines en begeleiden elk een of meerdere projecten.

Als bedrijfseconoom kan ik voor opdrachtgevers een functie vervullen in een PMO, niet alleen voor de uitvoering van een van de projecten maar ook voor de rapportage inzake de behaalde resultaten ten opzichte van de baseline van het programma (eenmalige en/of terugkerende kosten en besparingen).