ERP-Implementaties

Vanuit mijn rol als controller heb ik veel functionele kennis opgedaan over ERP-software. Als ervaren eindgebruiker heb ik op een gegeven moment voor een aantal jaar de overstap gemaakt naar de IT-afdeling van mijn toenmalige werkgever, eerst voor het verlenen van post-go-live support voor SAP-implementaties en later als projectleider voor het realiseren van verbeterprojecten en RFC’s. In weer een later stadium, nu vanuit een controlling-functie, heb ik leiding gegeven aan de roll-out van SAP in een aantal landen (werkmaatschappij).

Momenteel doe ik een project voor een Oracle (cloud) roll-out. Hierbij geef ik leiding aan de workstreams van de Nederlandse werkmaatschappij van mijn opdrachtgever.

Het werkveld van de ERP-implementaties is breed. Wat ik voor opdrachtgevers kan betekenen, zal afhangen van de specifieke roll-out. Een aantal taken zoals projectmanagement, opstellen van requirements, begeleiden van opstellen van functional designs (voor configuratie, integraties of rapporten), management van trainingen, communicatie en change management zijn meer generiek. Andere taken zijn meer technisch van aard en dan zal het dus van het ERP-systeem en het legacy systeem afhangen in hoeverre ik u van dienst kan zijn.