Introductie

 

Welkom bij op de site van Carolus Services !

Mijn naam is Carel van den Bor en sinds mei 2018 ben ik een zelfstandig financieel adviseur.

Ik heb ruim 20 jaar ervaring als financial en business controller en een master degree in Bedrijfseconomie. Als controller heb ik gewerkt op bijna alle organisatieniveau’s in een groot internationaal advies- en ingenieursbureau. Behalve controlling heb ik mij hierbij ook bezig gehouden met aanpalende vakgebieden zoals IT (financiële software) en organisatieverandering.

Als zelfstandig adviseur leg ik mij nu toe op het uitvoeren van interim werk en projecten voor opdrachtgevers. De belangrijkste diensten hierbij zijn: Interim ControllingERP-implementaties en PMO-Services. Voor al deze diensten geldt dat dit zowel kan voor grote organisaties (overheid, bedrijven) als voor kleinere organisaties (MKB).

Naast het interim en projectmatig werk ben ik ook op kleine schaal begonnen met het aanbieden van administratieve dienstverlening voor ZZP-ers, micro- en kleine rechtspersonen.

Bovenstaande diensten zijn niet uitputtend. Ook voor meer specifieke onderwerpen als IFRS of fraude analyse kan ik opdrachtgevers van dienst zijn.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u met mij contact opnemen via het contactformulier op deze site.

CV Carel van den Bor (maart 2020)

 

Interim Controlling

Gedurende mijn loopbaan ben ik werkzaam geweest in zowel kleine als grotere organisatie-eenheden. Ik kan u daarom van dienst zijn met verschillende varianten van interim controlling diensten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een interim rol als controller van een business-unit, van een shared service center (SSC) of een rol als business analyst.

Meer specifieke opdrachten inzake één onderdeel van de administratie zoals debiteurenbeheer, cashflow reporting, workflow crediteuren of workflow inkoop behoren ook tot de mogelijkheden.

 

ERP-Implementaties

Vanuit mijn rol als controller heb ik veel functionele kennis opgedaan over ERP-software. Als ervaren eindgebruiker heb ik op een gegeven moment voor een aantal jaar de overstap gemaakt naar de IT-afdeling van mijn toenmalige werkgever, eerst voor het verlenen van post-go-live support voor SAP-implementaties en later als projectleider voor het realiseren van verbeterprojecten en RFC’s. In weer een later stadium, nu vanuit een controlling-functie, heb ik leiding gegeven aan de roll-out van SAP in een aantal landen (werkmaatschappij).

Momenteel doe ik een project voor een Oracle (cloud) roll-out. Hierbij geef ik leiding aan de workstreams van de Nederlandse werkmaatschappij van mijn opdrachtgever.

Het werkveld van de ERP-implementaties is breed. Wat ik voor opdrachtgevers kan betekenen, zal afhangen van de specifieke roll-out. Een aantal taken zoals projectmanagement, opstellen van requirements, begeleiden van opstellen van functional designs (voor configuratie, integraties of rapporten), management van trainingen, communicatie en change management zijn meer generiek. Andere taken zijn meer technisch van aard en dan zal het dus van het ERP-systeem en het legacy systeem afhangen in hoeverre ik u van dienst kan zijn.

 

PMO Services

Een Project Management Office (afgekort: PMO) is een groep of afdeling binnen een bedrijf die als functie heeft om normen voor de uitvoering van projecten op te stellen en te handhaven. De mate waarin een PMO zich bemoeit met de uitvoering van een portfolio van projecten kan verschillen van ondersteunend tot directief. We zien PMO’s bijvoorbeeld bij bedrijven die doorlopend IT-projecten uitvoeren. Een PMO kan echter ook een meer tijdelijk karakter hebben, bijvoorbeeld na een adviestraject van strategic consultants. Een dergelijk traject heeft vaak als resultaat een aantal projecten om bedrijfsprocessen te verbeteren of te herstructureren. Het is deze laatste context die in het kader van de dienstverlening van Carolus Services wordt bedoeld. Het PMO is dan leidend in de realisatie van de verschillende projecten. De leden van het PMO komen voort uit verschillende disciplines en begeleiden elk een of meerdere projecten.

Als bedrijfseconoom kan ik voor opdrachtgevers een functie vervullen in een PMO, niet alleen voor de uitvoering van een van de projecten maar ook voor de rapportage inzake de behaalde resultaten ten opzichte van de baseline van het programma (eenmalige en/of terugkerende kosten en besparingen).

 

 

 

Administratieve Dienstverlening

Administratieve dienstverlening betreft:

 • Samenstellen van de (dagelijkse) boekhouding
 • Samenstellen van belastingaangiftes
  • BTW
  • Loonbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting
 • Samenstellen en deponeren jaarrekening
 • Advies bij opzetten van de administratie c.q. inrichten van financiële software

De dienstverlening ten aanzien van het samenstellen en deponeren van de jaarrekening is beperkt tot entiteiten die zijn vrijgesteld van een verplichte accountantscontrole. Dit zijn onder andere eenmanszaken (waaronder ZZP-ers), micro- en kleine rechtspersonen. Zie voor de criteria bijgaande link naar een publicatie van de Kamer van Koophandel: Jaarrekeningregime

Hoe de dienstverlening eruit ziet, bepalen we in onderling overleg.

Speciaal voor de categorie ZZP-ers en b.v.’s met alleen een DGA op de payroll, werk ik met het programma Snelstart. Met behulp van dit programma kunnen ondernemers en hun financieel adviseur samen een administratie voeren waarbij zij onderling bepalen wie wat doet. Zo kun je bijvoorbeeld als ZZP-er zelf eenvoudig klanten aanmaken, factureren en bonnen en inkoopfacturen scannen terwijl jouw financieel adviseur meekijkt, de moeilijkere financiële feiten registreert en de belastingaangiftes voorbereidt.

Op deze manier ben je als ondernemer meer betrokken bij de administratie, en dus meer in control, en tegelijkertijd heb je altijd een financieel adviseur waarop je kunt terugvallen.