Administratieve Dienstverlening

Administratieve dienstverlening betreft:

 • Samenstellen van de (dagelijkse) boekhouding
 • Samenstellen van belastingaangiftes
  • BTW
  • Loonbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting
 • Samenstellen en deponeren jaarrekening
 • Advies bij opzetten van de administratie c.q. inrichten van financiële software

De dienstverlening ten aanzien van het samenstellen en deponeren van de jaarrekening is beperkt tot entiteiten die zijn vrijgesteld van een verplichte accountantscontrole. Dit zijn onder andere eenmanszaken (waaronder ZZP-ers), micro- en kleine rechtspersonen. Zie voor de criteria bijgaande link naar een publicatie van de Kamer van Koophandel: Jaarrekeningregime

Hoe de dienstverlening eruit ziet, bepalen we in onderling overleg.

Speciaal voor de categorie ZZP-ers en b.v.’s met alleen een DGA op de payroll, werk ik met het programma Snelstart. Met behulp van dit programma kunnen ondernemers en hun financieel adviseur samen een administratie voeren waarbij zij onderling bepalen wie wat doet. Zo kun je bijvoorbeeld als ZZP-er zelf eenvoudig klanten aanmaken, factureren en bonnen en inkoopfacturen scannen terwijl jouw financieel adviseur meekijkt, de moeilijkere financiële feiten registreert en de belastingaangiftes voorbereidt.

Op deze manier ben je als ondernemer meer betrokken bij de administratie, en dus meer in control, en tegelijkertijd heb je altijd een financieel adviseur waarop je kunt terugvallen.